Loading...

Added by on January 27, 2014

– Channel: Drama-vtvcab7 9554094369_6d52b11cfd_o
– keyword Google search: Drama-vtvcab7 live
– Description: General channel tvD-Dramas (VTVCab 7) là kênh phim truyện Châu Á thuộc về Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam. Ra mắt ngày 27 tháng 2, và 2013 trên cơ sở kênh phim nước ngoài VCTV7 cũ. D-Dramas (VTVCab 7) là kênh truyền hình liên kết giữa Đài truyền hình Việt Nam với công ty Truyền thông DID, một thành viên của Tổ hợp truyền thông Đa phương tiện Đất Việt VAC. Kênh phim này được phát sóng 24/7 qua hệ thống Truyền hình Cáp Việt Nam và truyền dẫn đồng thời trên mạng truyền hình cáp HTVC, truyền hình số vệ tinh K+, Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long & Truyền hình An Viên
– Home: http://www.vctv.vn/
– Stream : unknown
– Country: vietnam
– Language: vietnamese
– Category: movies

Leave a Reply