Loading...

Added by on December 29, 2013

/ Live stream 2 /
– Channel: VOV TV

VOV TV

VOV TV


– keyword Google search: VOV TV LIVE
– Description: Đài Tiếng nói Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền Thông về hoạt động báo chí, tần số, truyền dẫn và phát sóng.

Hiện Đài Tiếng nói Việt Nam đã có đủ cả bốn loại hình báo chí: phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử.
– Home: http://vovtv.vov.vn/Default.aspx
– Stream : Unknown
– Country: viet nam
– Language: viet namese
– Category: General

Leave a Reply