Loading...

Added by on December 28, 2013

/ Live stream 2 / Live stream 3 /
– Channel: vtv can tho2

vtv can tho2

vtv can tho2

– keyword Google search: vtv can tho2 live
– Description: Trung Tâm Truyền Hình Việt Nam tại Thành Phố Cần Thơ VTV Cần Thơ (gọi đầu tiên này CVTV) được cấu hình chuyển kênh đại diện cho Đài Truyền Hình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ, Hiền Đại khuất mới nhất đầu tiên Vực ĐBSCL. VTV Cần Thơ giao hàng chương trình Song 2 kênh: VTV Cần Thơ 1 và VTV Cần Thơ 2. VTV Cần Thơ luôn luôn bam bàn phím tham khảo Ngòi, viết nhận những vấn đề cùng một lúc thực sự nổi bật cho Kinh Tế, trị tiểu, van hoa, xa hoi tại Đồng bằng Sông Cửu Long và là một sẽ được trong xem đài nhất khuất Vực.
– Home: http://www.vtvcantho.vn/
– Stream : Unknown
– Country: viet nam
– Language: viet namese
– Category: General

Leave a Reply