Details

Added by on December 28, 2013

/ Live stream 2 / Live stream 3 /
– Channel: VTV9 live

VTV9

VTV9

– keyword Google search: VTV9 live
 – Description: VTV 9 là một kênh truyền hình mới của Đài truyền hình Việt Nam với đối tượng phục vụ chủ yếu là khán giả miền Nam. VTV 9 được phát sóng từ Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

VTV9 nằm trong hệ thống truyền hình quốc gia VTV, được xem là kênh thông tin tổng hợp thể hiện bản sắc và cá tính riêng để phù hợp với khán giả truyền hình khu vực Nam bộ – nơi có những nét đặc trưng văn hóa khác với khu vực miền Bắc và Trung.
– Home: http://www.vtv.com.vn/
– Stream : http://vtv.com.vn/video/stream.asx
– Country: viet nam
– Language: viet namese
– Category: News

Leave a Reply