play tv-online
Loading...

Added by on April 10, 2014

– Channel: Lok Sabha TV

Lok Sabha TV

Lok Sabha TV

– keyword Google search: Lok Sabha TV live
– Description: Lok Sabha TV là một mạng lưới kênh truyền hình cáp Ấn Độ từ Chính phủ Ấn Độ cung cấp vùng phủ sóng của thủ tục tố tụng chính phủ liên bang và lập trình các vấn đề công cộng khác. [1] nộp của nó là làm cho có thể truy cập vào tất cả các công việc của các cơ quan của Quốc hội và lập pháp của Ấn Độ . Các chương trình phát sóng kênh sống và bảo hiểm ghi nhận của Lok Sabha ( Hạ nghị viện ) trong khi Rajya Sabha TV bao gồm các phiên họp của Rajya Sabha ( thượng viện )
– Home: http://loksabhatv.nic.in/
– Stream : http://win.tvsei.it/video/stream.asx
– Country: India
– Language: English & Hindi
– Category: Parliament

Leave a Reply