Loading...

Added by on February 21, 2014

– Channel: tv klan bkl
– keyword Google search: tv klan live
– Description: TV Klan është një televizion kombëtar në Shqipëri. I themeluar që në vitin 1997, TVKLAN u licensua nga Këshilli Kombëtar i Radios dhe i Televizionit (KKRT) si kanali i pare kombëtar private në territorin e Shqipërisë në vitin 2001.

TV KLAN mbulon rreth 80 % te territorit te Shqipërisë që do te thotë rreth 90 % te popullsisë se vendit. TV KLAN është edhe në transmetim satelitor 24 ore në satelit Eutelsat W2 në te gjithë Evropën, njëkohësisht edhe në ShBA dhe Kanada.

– Home: http://www.tvklan.al/
– Stream : http://cdn.livestream.com/embed/tvklanalbania?layout=4&color=0xe7e7e7&autoPlay=true&mute=false&iconColorOver=0x888888&iconColor=0x777777&allowchat=false&height=385&width=640
– Country: Albania
– Language:
Albanian
– Category: General

Leave a Reply