Loading...

Added by on December 28, 2013

/ Live stream 2 / Live stream 3 / Live stream 4 /
– Channel: vtv can tho1

vtv can tho1

vtv can tho1

– keyword Google search: vtv can tho1
– Description:
Trung Tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Cần Thơ – VTV Cần Thơ (trước đây gọi là CVTV) là kênh truyền hình đại diện của Đài Truyền hình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ, được đầu tư hiện đại nhất khu vực ĐBSCL. VTV Cần Thơ hiện phát sóng 2 kênh: VTV Cần Thơ 1 và VTV Cần Thơ 2.
– Home: http://www.vtvcantho.vn/
– Stream : http://vtvcantho.vn/video/stream.asx
– Country: viet nam
– Language: viet namese
– Category: General

Leave a Reply